ชื่อ - นามสกุล :นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา