[ Supranee ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุปราณี ฉัตรทอง
ชื่อเล่น : 
ครีม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/7/2553
อายุ : 
13
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
supranichatrthxng6@gmail.com  
ที่อยู่ : 
72 ม.5 ต.บ้านชุ้ง
อำเภอ : 
นครหลวง
จังหวัด : 
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 
13260
เบอร์โทรศัพท์ : 
0954892906
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ประถมศึกษา